V národných parkoch na Slovensku sa všade poľuje, okrem rezervácií. Máme také čudné zákony. Človek tu nemôže byť mimo chodníka, ale zabíjať zvieratá tu poľovníci môžu.

Erik Baláž - aktivista, autor dokumentu Vlčie hory (Denník N)


„A som presvedčený, že naša ochrana prírody dokázala ešte jednu vec: nepochybne sa jej znovu podarilo značne rozšíriť rady poľovníkov ochotných streliť vlka hocikde a hocikedy, s jednou podmienkou – situácia musí umožňovať buď (samozrejme tajné) ošetrenie a spracovanie trofeje, alebo aspoň úplné zatajenie celej záležitosti, aj keď za cenu znehodnotenia trofeje.

Ing. Jaroslav Ďurík - lesník, poľovník a bývalý profesionálny pracovník Správy CHKO V. Fatra. (Myslivost 1/2015, str. 34)


„Dnes sú trampoty okolo toho. Ochranári musia prísť a – táraniny. O pol ôsmej som ho strelil a ešte o druhej som nemohol s vlkom nič robiť, kým neprišli. Bál som sa, že sa mi zaparí. Musel som ho obracať, nemôže len tak ležať na snehu. Zaparený kožuch by vypĺzol a trofej by bola nanič. Cirkus okolo toho robia.“ 

poľovník Palguta z Hranovnice (Denník N)


„Vymoženosť loviť vlka dnes a v európskom priestore si treba vážiť a tak sa k danej veci postaviť.

Imrich Šuba, riaditeľ kancelárie Slovenskej poľovníckej komory a viceprezident CIC (Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri)


Poľovníctvo má veľký význam rekreačný, lebo umožňuje takmer 60 tisícom našich občanov a často aj ich rodinným príslušníkom zdravotne prospešné strávenie voľného času.

Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike (doc. Ing. Jozef Konôpka, Csc., Ing. Peter Kaštier, PhD., doc. Ing. Jaroslav Slamečka, Csc., 2014)


Poľovníctvo je jediná činnosť, v rámci ktorej ľudia dobrovoľne obetujú svoj voľný čas a peniaze v záujme zachovania našej prírody.“

Imrich Šuba, riaditeľ kancelárie Slovenskej poľovníckej komory a viceprezident CIC (Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri), (rozhovor Karla Sudora pre SME, 28.06.2011)


Človek sa snaží ovládať prírodu skôr ako sa naučí ovládať sám seba.

Albert Schweitzer, držiteľ Nobelovej ceny mieru 1953